Yağış ve Yağmur Çeşitleri Nelerdir ?

Kaç çeşit Yağış ve Yağmur Çeşidi vardır hakkında yazı kısa özet bilgiler

YAĞIŞ VE YAĞMUR ÇEŞİTLERİ

Yağmur, bir çeşit yağıştır. Diğer yağış türleri içinde kar, sulusepken, dolu ve çiğ vardır. Yağmur bulutlardan Dünya’nın yüzeyine ayrı su damlalarının düşmesi ile oluşur. Tüm yağmur damlaları yüzeye ulaşmaz, bazıları düşme esnasında kuru havadan geçerken buharlaşır. Sıcak ve kuru çöl bölgelerinde virga olarak adlandırılan bir olay vardır, bu olay hiçbir yağmur damlasının yüzeye ulaşmaması durumunda oluşur. Bilimadamlarının yağmurun oluşumu ve yağışı ile ilgili açıklamaları Bergeron Süreci olarak adlandırılır. Ayrıca yazın bazı günlerde bulut olduğu halde yağmur yağmamasının sebebi havanın yeterince soğuk olmamasıdır. Yapay yağmurlar ise havanın bulutlu olduğu günlerde bulutlara gümüş iyodür bulutu sıkılarak yağdırılır. Havada bulut olmazsa asla yapay yağmur yağdırılamaz.

Yağış Tipleri

Yükselim (Konveksiyon) Yağışları
Isınarak yükselen havanın soğuması ile oluşan yağışlardır.

Ekvator çevresinde yıl boyunca orta enlemlerde ilkbahar ve yaz aylarında bu tip yağışlar görülür.

Türkiye’de ilkbahar ve yaz başlarında kuzeybatıdan gelen nemli ve soğuk hava, İç Anadolu’da ısınarak, yükselir ve yağış bırakır. Bu yağışlara kırkikindi yağmurları denir.

Yamaç (Orografik) Yağışları
Nemli hava kütlelerinin bir dağ yamacına çarparak yükselmesi sonucunda oluşan yağışlardır.

Orografik yağışlar en çok kıyıya paralel uzanan dağların denize dönük yamaçlarında görülür.

Türkiye’de Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları’nda yamaç yağışı belirgindir.

Havada bulunan su buharının, yoğunlaşarak sıvı katı biçimde yeryüzüne düşmesi olayına yağış denir. Yağışlar plüviyometre denilen bir alet ile ölçülür. Yoğunlaşma gökyüzünde olursa yağmur, kar ve dolu yeryüzünde olursa kırağı, çiğ ve kırç meydana gelir.

a)     Yağmur: Bulutu oluşturan su damlacıklarının yere düşmesine yağmur denir. Yoğunlaşmanın devam etmesi durumunda ağırlaşan su damlacıkları yer çekiminin etkisi ile aşağıya düşer ve yağmur meydana gelir.

b)      Kar: Havadaki yoğunlaşma 0C02 nin altında gerçekleşirse su buharı donarak kristalleşir ve kar meydana gelir.

c)      Dolu: Bazen havanın dikey olarak hızlı yükselmesi sonucu, su damlacıkları donarak buz taneleri haline gelerek yere düşer buna dolu denir.

d)      Çiy: Havadaki su buharının soğuk zeminler üzerinde su tanecikleri şeklinde yoğunlaşmasına çiy denir. Özellikle ilkbahar aylarında görülür.

e)      Kırağı: Genellikle sonbahar ve kış aylarında havadaki su buharının metal yüzeylere temasa ederek buz kristallerine dönüşmesi sonucu oluşur.

f )      Kırç: Havadaki su buharının çok soğumuş ağaç dalları, tel, saçak vb cisimler üzerinde yoğunlaşarak buz tabakası haline gelmesine kırç denir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.