Toplum İçin Çalışan Vakıflar nelerdir ?

Toplum İçin Çalışan Vakıflar Varlıklar

tema-vakfi
TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma) Vakfı

Kaybolan geleceği kurtarmak  açlık ve yoksulluğu gidererek topraktan gelen toplumsal barışı sağlamak için;
• Erozyon  çoraklaşma  çölleşme  kirlilik  hatalı tarım teknikleri ve amaç dışı arazi kullanımını önlemek
• Doğal varlıkların tahribine yönelik ulusal ve uluslararası her türlü idari  siyasi ve ekonomik
baskılara karşı mücadele etmek ve sorunlara çözüm
önermek
• Doğal varlıkların korunmasına yönelik politikaların hükümetlerce üretilmesini  gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını  uygulanmasını ve uluslararası anlaşmalara uyulmasını sağlayacak bilinçli ve etkin kamuoyu oluşturmak.
• Biyolojik çeşitlilik  toprak  su ve diğer doğal kaynakların korunması  verimli kılınması ve sürdürülebilir yönetimini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.
TEV-Türk Eğitim Vakfı
Türk Eğitim Vakfı

1967 yılından bu yana hizmet veren vakıf  eğitime gönül vermiş aydın kişiler ve iş adamlarının katkılarıyla kurulmuştur.
Vakfın amacı  maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vermek  okul  öğrenci yurdu ve merkezleri açmak  eğitim ve öğretim alanında araştırmalar yapmak  millî eğitime destek olmaktır.
losev-Lösemili çocuklar vakfı logosu
LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı)

LÖSEV’in ilk amacı  lösemili ve kan hastası çocukların eğitim ve sağlık başta  olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmaktır. Vakfın diğer  önemli amacı ise kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi  eğitim ve LÖSEV araştırma kurumları kurmak ve işletmektir.
LÖSEV  gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde; lösemi hastalığını tanıtmayı  lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Türk Kalp Vakfı
Türk Kalp Vakfı
Bir grup hayırseverin 1975 yılında kalp sağlığını geliştirme düşüncesi ile kurduğu bir vakıftır. Vakıf sağlık sigortasından mahrum olan insanlara ucuz veya ücretsiz kalp muayeneleri yapmaktadır.
Eğitim Gönüllüleri Vakfı
Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Vakfın kuruluş nedeni  devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmaktır. Buradan yola çıkarak oluşturdukları donanımlı eğitim ortamlarına kendi desteği ile gelen 7-16 yaş grubu çocukları gönüllüleri ile eğitmektedirler. Çocukları geleceğe hazırlar. Bağışçılarının katkılarıyla sürdürdüğü bu faaliyetler hakkında kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirir. Eğitim Gönüllüleri Vakfının misyonu şudur:
Çocuklarımızın; cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine bağlı  akılcı  sağduyulu  öz güven sahibi  düşünen  sorgulayan kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen  barışçı  farklı düşünce ve inançlara saygılı  insan ilişkilerinde cinsiyet  ırk  din dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak okul dışı eğitim programları oluşturmak ve uygulamaktır.
ilk_yar-İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı
İlkyar (İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı)

• Özellikle köy çocuklarına okuma heyecanı ve eğitimini daha ileri  düzeyde sürdürme motivasyonu kazandırmak eğitimlerine katkıda bulunmak  ve bu faaliyetin her aşamasını  hiçbir politik kaygı taşımadan ve insanların eşit olduğu ilkesinden yola çıkarak uygulamak
• Köylere kitap yardımı yapmak  öğretmenler için programlar düzenlemek  özellikle köy okullarına  çocuklarda okuma heyecanı ve eğitimini ileri düzeylerde sürdürme motivasyonu kazandırmak amacıyla her türlü yardımda bulunmak  çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemektir.
AKUT-Arama Kurtarma Derneği
AKUT (Arama Kurtarma Derneği)

Başlangıçta temel hedefi dağ ve diğer doğa koşullarında doğru ve etkin arama ve kurtarma faaliyetleri düzenlemekti.
1997 yılı Ocak ayında deprem eğitimini  haziran ayında ise ilk sel eğitimini almaya başlayan AKUT  böylece talep edildiği takdirde doğal afetlerde de ilgili resmî kurumlara yardımcı olabilir hâle geldi.
AKUT  gönüllü çalışanlarıyla yardıma ihtiyacı olan kişilere en kısa sürede ulaşmak  yardım için gereken en uygun koşulları sağlamak  kazazedenin temel ilk yardım desteğini sağlamak ve can kaybını en aza indirmeyi amaçlamıştır.
ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)
ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)

Ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. ÇEKÜL  doğal ve kültürel çevreyi korumak için “kent  havza  bölge  ülke” ölçeğinde projeler geliştirmektedir.

2 Yorumlar

Yorum Yaz
  1. güzel site ama ödevime yardımcı olamadı.ama yine fena değil

  2. Teşekkür ederim işime yaradı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.