Etiket: kpss

KPSS Türkçe yazım kuralları ders notları

Türkçe yazım kuralları bağlaçların kullanımı kısa özet bilgiler YAZIM(İMLA) KURALLARI 1) “ki” bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı:   Türkçede  üç çeşit “ki” vardır:Bağlaç olan“ki”,sıfat yapan  “–ki” ve zamir olan(ilgi zamiri) “–ki” dir.Bağlaç olan “ki” daima ayrı yazılır.Sıfat yapan “–ki” ve zamir olan “-ki” eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. Dilimizdeki bu üç farklı “-ki”yi birbiriyle karıştırmamak için […]

KPSS Tarih Ders Notları

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Devrimler Ders Notları kısa özet bilgiler TARİH ÖNEMLİ HATIRLATMALAR: Türk milli mücadelesinin haklılığı ilk kez Amiral Bristol Raporu ile belirtilmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında yapılan paylaşım antlaşmalarına katılıp ancak Paris Barış Konferansına katılmayarak          bu     haklarından vazgeçen devlet Rusya’dır. I. Dünya Savaşı sırasında yapılan paylaşım antlaşmalarına katılmayan […]

KPSS Anayasa Ders Notları Özet

KPSS Anayasa Ders Notları Maddeler halinde kısa özet bilgiler Devletin temel yapısını, yönetim biçimini, devlet organlarının birbiriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen temel kanuna “Anayasa” denir. Anayasa tüm kanunların temelidir. Yasalar anayasaya aykırı olamaz. Anayasaya aykırı olarak çıkarılan yasalar “Anayasa Mahkemesi” tarafından iptal edilir. 1921 ANAYASASI Ø          Milli Egemenlik ilk kez dile […]

KPSS Coğrafya Bölgeler ve Özellikleri Ders Notları

KPSS Coğrafya Bölgeler ve Özellikleri Kısa Özet Bilgiler Ders Notları KARADENİZ BÖLGESİ GENEL ÖZELLİKLERİ YER ŞEKİLLERİ 1-      En fazla boylam geçen bölgemiz. En fazla yerel saat farkı. 2-      Üçüncü büyük bölge. 3-      En fazla sel, deprem, heyelan olayları. 4-      Dağlar kıyıya paralel uzanmış .Bunun sonuçları 5-      Boyuna kıyılar fazla. Falezler oluşmuş. 6-      Kıyılarda girinti ve ç ıkıntı azdır. 7-      […]