Ramazan ayı hakkında bilgi şiir hikaye

Ramazan ayı hakkında bilgi Ramazan ayı şiirleri Ramazan hikayeleri

Ramazan ayı

RAMAZAN AYI

Ramazan ayı girince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlere vurulur.” (Buhari, Savm,)

Tabi söz konusu bu hadis-i şerifte şu vurgulanmak istenmiştir. Ramazan ayında mümin kendisini cennete götürecek ibadetler ve iyi işler yaptığı için cennet kapıları ona açılmış, kendisini cehenneme sürükleyecek kötülüklerden uzaklaştığı için de cehennem kapıları onun için kapanmış olacaktır.

Yine bu ayda Mü’nin, nefsinin kötü arzularına ve şeytanın isteklerine uymayacağı için, şeytan zincire vurulmuş gibi olacağından artık oruçluyu aldatamayacak ve ona olumsuz bir etki yapamayacaktır.

Hz. Peygamber Ramazan ayı girerken ashabına hitap ederek Ramazan ayının kutsiyet ve faziletini şöyle belirtmiştir:

“Ey insanlar! Yüce ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize bastı, o ayda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır.

Allah o ayda oruç tutmayı farz kıldı. Geceleyin ibadet yapmayı nafile kıldı.

O ayda bir farz işleyen diğer aylarda yetmiş farz işlemiş gibi sevap alır.

O, sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir.

O, yardımlaşma ayıdır. O ayda müminin rızkı bollaştırılır.

O ayda kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu, günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. Aynı zamanda oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey noksanlaşmaz.

O öyle bir aydır ki evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden ateşinden kurtuluştur.”(Terğib ve Terhib, II, 430/13)
Evet ramazan ayı, manevi hayatımızda seçkin yeri olan bir aydır. Ramazan ayı, rahmeti ve bereketi bol bir aydır. Bu ayın gelmesi ile iyilikler çoğalır, kötülükler azalır, yoksullara ve düşenlere yardım elleri uzanır, hem de yapılan hayır ve hasenatların diğer aylara nazaran kat kat sevapları ve mükafatı söz konusudur.

Ramazan ayı, hac ibadeti hariç İslam’ın beş erkanından dördünü edâ ettiğimiz ve ibadetlerle süslediğimiz müstesna bir zaman dilimidir.

Ramazan ayı, her yönüyle birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının nazariyeden fiiliyata döküldüğü ve daha da güçlenerek pekiştiği bir aydır. Bu ayda farz namazlara ilaveten kılınan teravih namazlarında, dünyevi makam, mevki ve maddi farklılıklar cami dışında bırakılarak zengin- fakir, amir-memur, işçi- işveren, hoca- talebe, ihtiyar-genç…bütün insanlar aynı safta omuz omuza durmaktadırlar. İşte bu yakınlık, farklı toplum katmanlarını birbirine yaklaştırır. Onlar arasında bulunan kin, husumet.ve dargınlıkları izale eder. Aralarında sevgi ve saygı bağlarını güçlendirir.

RAMAZAN AYI HİKAYELERİ

Ramazan kırkbeş

Hoca merhum, köyün imamı iken Ramazan ayı geldiğinde günleri şaşırmamak için her gün çömleğe bir taş atarmış. Hocanın bir de küçük kızı varmış. Bu çocuk babasının her gün çömleğe taş attığını görünce, kendisi de tutmuş bir avuç taşı çömleğe doldurmuş.
Ramazanın sonuna doğru gelmişler (yirmi – yirmibeşi olduğu sıralarda) cemaat hocaya:
Ramazanın kaçı? diye sormuşlar.
Eve kadar gidip – geleyim, size Ramazanın kaçı olduğunu söylerim, demiş ve eve gidip taşı saydığında, çömlekten tam 115 taş çıkmış. Hoca düşünmüş-taşınmış… «Ramazanın 115’i dese hepten ayıp olacak kırkbeşi» demeye karar vermiş
Cemaatın yanına gelince:
Kaçı olmuş hocam? diye sormuşlar. Hoca:
Kırkbeşi, diye cevap verince. Oradakiler:
İnsaf be hoca. Ramazan kırkbeş olur mu? demişler. Hoca:
Siz bana dua edin, yoksa iş çömlekten çıkan taşa kalsaydı, Ramazanın 115’i olacaktı, demiş.
****

MEMNUN OLMASA ON GÜN ÖNCE GELİR Mİ ?

Bir çok Ramazan ayını idrak etmiş bir hanımla beyi konuşuyorlarmış.Bey hanımına:
-Hanım acaba bunca senedir Ramazan-ı Şerifi hiç memnun edebildik mi ? diye sormuş.Hanımı :
-Ah bey düşündüğün şeye bak , mübarek hiç memnun olmasaydı her sene on gün önceden gelir miydi ? demiş.

*******

Cehennem Korkusu ve Sıcak Günde Oruç

Haccac ve adamları Mekke ile Medine arasında yolculuk yaparken bir suyun başında mola verdiler.

Sofra kurulunca; Haccac etrafa bakın fakir birisi varsa getirin beraber yiyelim dedi. Hizmetçiler yakınlarda üzerinde bir hırka olan birini gördüler. Onu uyandırıp; Seni Haccac çağırıyor, dediler ve adamı Haccac’ın yanına götürdüler.

Haccac:

-Gel beraber yemek yiyelim, dedi.

Adam yemem diyerek Haccac’ın teklifini reddetti cevaba şaşıran Haccac sebebini sorunca:

-Beni senin sofrandan daha iyi. bir yere çağırdılar.

-Nereye çağırdılar? Deyince adam:

-Allah’ın misafirliğine çağırdılar. Ben oruç tutuyorum deyince,

Haccac böyle sıcak günde oruç mu tutuyorsun? Deyince adam şöyle cevap verdi:

-Evet, bu sıcak günde oruç tutuyorum ki kıyamet gününün sıcaklığından kurtulayım, dedi.

RAMAZAN AYI ŞİİRLERİ

Hoşgeldin Ramazan

Recep, Şaban derken geldin Ramazan
Hoş geldin ayların en birincisi
Cennet kokuları yayıldı şu an
Hoş geldin ayların sen bir incisi.

Bu gün birinci gün, gülce tütersin
Aklımın nurusun, gözümde fersin
“Yetiştim imdada” der de gülersin
Hoş geldin ayların en birincisi

Kuran’ı okumak, sen de başkadır
Üstümüze yağan günaha çadır
Allah’ın izniyle nurları yağdır
Hoş geldin ayların sen bir incisi

Yak da günahları dönsün nurlara
Kalbimiz dayansın muhkem surlara
Peşinden koşalım tüm baharlara
Hoş geldin ayların en birincisi

CEYHUNİ neşeyle doldu ufkumuz
Bu dünyada sade Hak’tan korkumuz
Işıklandı şimdi aydın yolumuz
Hoş geldin ayların sen bir incisi

Şair: Mustafa AVCU
****
Ramazan Ayı
Bu ayda rahmet gibi indi ilahi Kelam,
Bu ayda oruç tutan inananlara selam.

Bu ayda arza iner binlerce Melaike,
Af olur oruç tutan kalmaz üstünde leke.

Karşılığı her hayrın bin olur yüz bin olur,
Kötülüklere karşı mü’mine kalkan olur.

Yoksul, fakir, yetime kim yedirirse taam,
Bu ayın hürmetine bulur cennette ikram.

Bu ayda hoş konuşup tatlı sözler söyleyin
Dünyanızı bir nevi güzel cennet eyleyin.

Dinleyin ey insanlar zikir eylesin diller
Bu ayda bizi bekler bin aya bedel günler

Şair: Mustafa Soylu

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.