Kömür, petrol, doğal gaz önemi ve nasıl oluşur ?

Kömür, petrol, doğal gaz önemi ve nasıl oluşur ?

Kömür Dünyada en yaşlı bir şekilde bulunan, güvenilir aynı zamanda düşük maliyetlerle elde edilebilen temiz bir fosil yakıtıdır.

Kömür Dünya’da 50 den fazla ülkede üretilmektedir. Kömür rezervleri diğer fosil yakıtlar gibi (petrol ve doğalgaz) Dünya’nın belli bir bölümünde değil fakattüm dünyada yaygın bir şekilde bulunmaktadır.

Kömür kullanımı, depolaması ve nakliyesi açısından en emniyetli fosil yakıttır.

Endüstriyel ve diğer alanlarda elektrik enerjisinin rekabetçi fiyatlarla ve güvenilir olarak temini açısından, kömürün Dünyada yaygın bir şekilde bulunuşu ve bir çok ülke tarafından üretiliyor oluşu tedarikde güvenirliliği sağlamaktadır.

Temiz Kömür Teknolojileri kullanılarak günümüzde kömür tüm dünyada doğayı doğayı kirletmeden kullanılmaktadır.

Elektrik Enerjisi Üretiminde ucuz ve rekabetçi bir yakıt olması nedeniyle Dünya elektrik üretiminin yaklaşık % 40 ‘ ı kömürden karşılanmaktadır.

KÖMÜR NASIL OLUŞUR?

Tarih öncesi bataklıklarda toplanan bitki artıklarının değişime uğramasıyla, kömür oluşmuştur. Arz kabuğundaki tektonik hareketler sonucu, bu bataklıklar, silt ve diğer sedimanlarla birlikte derinlere gömülmüştür. Bu gömülme sonucu bitki artıkları yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalarak kömüre dönüşmüştür. İlk olarak turba oluşmuş, sonradan linyit meydana gelmiştir.

Milyonlarca yıl sonra, sıcaklık ve basıncın etkisiyle linyitin kömürleşme derecesi yükselerek, yarı bitümlü kömürler teşekkül etmiştir. Zamanla bu süreçler devam ederek, kimyasal ve fiziksel bu değişikliklerin etkisiyle, sertleşmiş bitümlü kömür veya taşkömürü ortaya çıkmıştır. Kömürün değişimi devam ederek, son aşamada antrasit oluşmaktadır.

***************

Petrolün önemi

Petrolün faydaları arasında günümüzde en önemli kullanım alanı benzin yapımında kullanılmasıdır. Daha sonra gazyağı, asfalt, mürekkep, plastik, deterjan gibi günlük hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline gelen pek çok farklı alanda kullanılır. Dünyada en çok petrol üreten ülkelerin başında Suudi Arabistan, İran, Rusya ve ABD geliyor.

Petrolün Oluşumu

Milyonlarca yıl önce denizlerle kaplı olan yerküre içerisindeki binlerce bitki ve hayvan artıklarının çürümesiyle yer tabanında birikmesi ve zaman içerisinde deniz sularının çekilmesiyle bu artıkların üzerinin kum ve toprakla kapanmış olabileceği ve daha sonra ise yerin altında oluşan sıcaklık ve basıncın etkisiyle petrolün oluşmuş olabileceği düşünülmektedir. Milyonlarca yıl süren bu oluşum sonucunda yerin altında sıkışan petrol, bazen yerkabuğundaki çatlaklardan dışarı çıkarak havuzları ve katran çukurlarını oluşturmakta bazen de yerin altındaki geçirgen tabakalarda birikerek rezervuar olarak adlandırılan yerlerde birikmektedir.

*************

Doğalgazın önemi

Dünyada, ama özellikle Avrupa piyasasında doğalgazın önemi gittikçe artıyor. Bunun çeşitli nedenleri var ama bunlardan en önemlisi, doğalgazın diğer tüm yakıtlara nazaran daha fazla çevre dostu olması ile birlikte doğalgaz haricindeki birçok enerji kaynağının rezervlerinin geleceğe yönelik kaygılar oluşturmasıdır.

Doğalgaz nasıl oluşur ?

Doğalgaz yerkabuğunun altında, belli jeolojik oluşumlarla  gerçekleşen, metan ve hidrokarbonlardan oluşan yanıcı, renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gaz karışımıdır. Kaynağından çıkarıldığı haliyle herhangi bir işlemden geçirilmeksizin kullanılabilmektedir.

Doğalgaz, milyonlarca yıl önce yaşamış bitki ve hayvan artıklarının zamanla yeryüzü kabuğunun derinliklerine gömülüp kimyasal dönüşüme uğraması sonucu oluşur.

 

admin

Fosil yakıtların katılaşmış ve sıkıştırılmış hali kömürdür. Fosil yakıtların sıvılaşmış hali petroldür.
Petrolün işlenmesi sonucunda benzin, LPG, dizel, naftalin, boya, teflon, asfalt, plastik gibi çeşitli ürünler elde edilebilir. Fosil yakıtların gaz şeklindeki çeşiti de doğal gazdır.
Fosil yakıtlar, canlı kalıntılarının (hayvan ve bitki kalıntılarının) milyonlarca yıldır toprak altında ayrışması sonucunda meydana gelen enerji kaynağıdır. Yerkabuğunun katmanları içerisinde havasız ortamlarda kalarak yüksek basınçlarda fosilleşmesiyle oluşan yakıtlardır.

Mehmet Olgun

Bir cesedi mumyalarsan başka maddelerle ilişki kurmasını engellersen bozulmadan kalmasını sağlarsın bozulma hali kimyasal değiş tokuş olayı ile ya toprak yada taşlaşarak taş fosil olur yanacak fosil olmaz. Petrol oluşumu hidrojenin karbonla yanması sonucunda oluşumdur. Petrol oluştuktan sonra yüzeye çıktığı yerdeki bitkileri içine alarak üstünün örtünmesiyle tabaka oluşum hali fosil yakacak (kömür çeşitleri) olur. Derinliklerde karbon ile hidrojenin bulunuşu ?.

Mehmet Olgun

Dünya küresinin dış iki yüz kilometre derinlik su ile karbonat kaplı olduğu zamanda uzayda merkezinde ağır maddelerinin olduğu bir yıldız parçalanmış asteroit olarak dünya küresine inmiş iki yüz kilometre derinlik aralığına yerleşmiştir. Uzaydan gelen maddelerde demir, krom vardır. Demir saf olduğu için su ile karşılaştığında suyun oksijenini alarak hidrojeni açığa çıkarır diğer tarafta krom karbonatın oksijenlerini alarak karbonu açığa çıkarır. Açığa çıkan çok miktarda hidrojen, karbon birikiminin reaksiyon şartları oluşmasıyla çok büyük patlama, çok büyük depremle ilkönce doğalgaz oluşan basınç , ısı ile petrol oluşur.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.