Edebiyat

Kitap Nedir ?

Kitap Nedir ? kısa özet bilgiler

Kitap Bir ya da birkaç konuya dair eli yazılmış ya da matbaada basılmış sahifelerden ibaret yaprakların, bir arada birleştirilmesi ile meydana getirilen, okumaya mahsus ciltli ya da ciltsiz eser.

Kitap, bugünkü şeklini alıncaya kadar çeşitli şekiller ve safhalar geçirmiştir.Yazının icadıyla başlayan tarih devirlerinde insanlar yazıyı levha halindeki çamur tabakaları veya balmumu sürülmüş levhalar üzerine yazar veya ucu ince demir kalemlerle tahtaya veya taşa oyarlardı.

Asurlular, Sümerler, Hititler çamur levhalar üzerine çizgi halinde yazılan yazdıkları levhaları fırında pişirmek suretiyle sertleştirerek saklarlardı (Bunlara tablet deriz).Bunlar henüz kitap denecek şeyler değildi. Gerçi binlerce tabletten müteşekkil kütüphaneler vardı; fakat bunlar ayrı ayrı sahifeler halinde tabletlerden ibaretti.Mısır`da ise en eski zamanlardan beri papirüs denilen bir çeşit bitkinin düz olan yaprakları üzerine yazı yazılırdı. Bu yapraklar şerid hâlinde kesilip ıslatılır ve nişastaya batırılıp birkaç kat olarak tokmakla düz bir yerde dövülmek suretiyle kâğıt gibi sahifeler elde edilirdi.Yazı yazılan papirüs yapraklarının bir kenarına bir tahta çubuk geçirilip ve bu çubuk sağ el ile tutulup çevrilmek suretiyle yaprak açılarak üzerindeki yazı okundukça sol el ile diğer ucu kıvrılmak suretiyle toplanırdı.Türkiye`de de matbaanın tatbikatından önce kitaplar ya deri veya Hint de ve Türkistan`da yapılan deriye benzer kâğıtlar üzerine yazılıyordu.Atatürk`ün harf devrimine kadar Türkçe kitaplar eski Türk harflerinin Lâtin harfleri gibi punto üzerine dökülmüş ayrı ayrı şekillerinin tertibi suretiyle basılmakta idi.Lâtin harflerinin kabulünden sonra ise kitaplar bütün Lâtin harfi kullanan memleketlerdeki gibi soldan sağa yazılmak ve sabiteler de bu şekilde rakamlanmak üzere batı medeniyeti kitaplarının şeklini aldı.

Kitaplar Hakkındaki Güzel Sözler

İyi kitaplar en gerçek dostlarımızdır. (Francis Bacon)
İlk defa yeni bir kitap okumaktansa, okunmuş bir kitabı tekrar okumak daha yararlıdır. (Lord Dudley)
Kitaplıklar aklin tedavi yerleridir. (Scilus)
Bugünün gerçek üniversitesi, bir kitaplıktır. (Carlyle)
Kitap ruhun ilacıdır. (Japon Atasözü)
Bir tek kitap yazmak için yarim kitaplık eser okunmalıdır. (Samuel Johnson)
Bir insanın değeri okuduğu kitaplarla ölçülür. (Herbert Spencer)
Bir insana okuma aşkı ve onu tatmin edecek kitap verin; emin olun ki bu adam
mutlu olacaktır. (Sir John Herschell)
Kitaplar insanların yolunu aydınlatır. (Çin atasözü)
Kitap aklin ilacıdır. (Ovidius)
Okula her şey yapabilirsiniz, ama okulun kitaplığı yoksa, hiçbir şey yapmamış olursunuz. (j. ferry)
Bütün boş zamanınızı gazeteye bağlamayın. ona vereceğiniz zamanın yarısını ayırarak size yeni bir şeyler öğretecek kitapları okuyun. (dale carnegie)
Ulusları ilerleten, yükselten zengin kitaplardır. (anatole france)
Yabani uluslar dışındaki her ülke kitaplar tarafından yönetilir. (voltaire)
Yasalar ölür kitaplar ölmez. (bulwer – lytton)
Yaşayan insan zekası, ölmüş insanlarla en iyi ilgiyi kitaplarla kurar. (bouee)
Hiçbir iyi kitap birdenbire gerçek yüzünü göstermez. (caryle)
Mümkün olsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim. (horace)
Kitap tek ölümsüzlüktür. (rusuf chodte)
Kitapsız yaşam kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır. (Seneca)
Kitap seyahatten başka bir şey olmayan yaşamda en iyi silahtır. montaigne)
Kitaplar zekanın çocuklarıdır. (jonathan swift)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.