Kemikler, kalça kemiği, çene kemiği, parmak kemiği, ayak bileği, diz kapağı, kollar ve bacak kemikleri

Kemikler, kalça kemiği, çene kemiği, parmak kemiği, ayak bileği, diz kapağı, kollar ve bacak kemikleri bilgiler ve resimler

Kalça Kemiği

Kalça Kemiği

Kalça kemiği “tlium”, “İskium” ve “Pubis’adını alan üç ayrı kemikten oluşmuştur. 15 yaşma kadar, sözünü ettiğimiz bu kemikler kıkırdak dokusuyla birbirlerine tutunmuşlardır. Bu yaştan sonra kıkırdak dokusu kemikleşir ve kalça kemiği ilium, iskium ve pubis parçalarından kurulmuş olan tek bir kemik halini alır İlium parçası kalça kemiğinin üst bölümünü oluşturan yassı bir kemiktir. İskium ise kavis biçimindedir, kalça kemiğinin alt arka bölümünü oluşturur. Pubis bölümü de kavis biçiminde olup, kalça kemiğinin alt-ön bölümünü kurar. Kalça kemiğini kabaca incelediğimizde gözümüze üç oluşum çarpar.

Çene kemiği

Çene kemiği

Çene eklemi (TME eklem) kulağın hemen önünde yerleşmiş olan, dönme ve kayma hareketi yapabilen bir eklem.. Temporal kemik (kafatasının altında ve yanında) ve alt çene kemiği (mandibula) arasında oluştuğu için bu ekleme temporamandibuler eklem adı verilmiş. Her iki kemik yüzeyi arasında ortası çukur kenarları kalın bir çukur bulunmakta.

Parmak Kemiği

Parmak Kemiği

(OSSA DİJİTO-RUM MANUS): Bir numaralı parmakta yani baş parmakta iki, diğer parmaklarda ise üçer parmak kemiği bulunur. Bir parmağın en ucuna yerleşmiş olan parmak kemiğine “Distal falanks”, avuç içine en yakın olanına ise “Proksimal falanks”, bunların arasında kalmış olana da “Medial falanks” denir. Proksimal falankslar el tarağı kemikleriyle ve medial falankslarla eklemleşirler. Medial falankslar ayrıca Önlerinde bulunan distal falankslarla da eklemleşmişlerdir. İşaret parmağımızı kendi üzerinde kıvırdığımızda, üç parmak kemiğini de görebiliriz.

Ayak bileği

Ayak bileği

İnsan anatomisinde ayak bileği eklemi, ayak ile bacağın birleştiği yerde oluşmuştur. Ayak bileği, veya talocrural eklem, tibia ve fibulanın iki distal ucunu bağlayan sinoviyal menteşe tipi bir eklemdir. Tibia ve talus arasındaki eklem, daha küçük olan fibula ve talus arasındaki eklemden daha fazla ağırlık taşır. Ayak bileği eklemi, ayağın dorsofleksiyon (ayak parmaklarını yukarı kaldırıp sadece ökçenin üzerinde duruş) ve plantar fleksiyon (ayak parmaklarını aşağı doğru hareket ettirip sadece parmaklar üzerinde duruş) hareketlerinden sorumludur. Ayaktaki eklemlerin azami hareketlerini yapmasını sağlar. Kendi ekseni etrafında dönmez.

Diz kapağı

Diz kapağı

Dizin ön tarafında bulunan yassı kemik.
Diz kapağı, önden arkaya yassılaşmış iki yüzlü küçük bir kemiktir. Ön yüzü doğrudan doğruya deri altındadır; arka yüzü kıkırdakla kaplıdır, uyluk kemiğinin makarasıyla eklemlenir. Üst kenarı kalındır; uyluk dörtbaşlı kası buraya yapışır; alt ucuna, yani tepesine, dizkapağı kirişi yapışır ve bir makara meydana getirir.

Kollar ve Bacak kemiği

Kol ve Bacak kemikleri
İnsan vücudunda 2 tane kol 2 tane de bacak bulunur.İnsanın en önemli organları olan kollar ve bacaklar işlerimizi görebilmemiz için bize çok yardımcı olur.

Kollarımız tutma ve araç gereçleri kullamamız için bize yardımcı bacakalrımız ise yürümemiz ve koşmamız için gereklidir.Bacaklarımız ayaklarımız ve parmaklarımız ile son bulur kollarımız ise ellerimiz ve parmaklarımız ile son bulur.Kollarımız ve bacaklarımız aslında pek önemsemediğimiz organlarımızdır ama gerçekte olmazsa olmazlarımızdır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.