Kalıtım nedir ?

Kalıtım nedir ?

Kalıtım-nedir

Kalıtım, bir canlının taşımakta olduğu özelliklerden bir kısmının kendisinden sonra gelenlere aktarımıdır.

Canlılara ait özellikler genlerde saklıdır. Çocuklar sahip oldukları genetik özelliklerin yarısını anneden, diğer yarısını babadan alır. Anne ve babanın özelliklerini kromozomları yoluyla gelecek nesillere aktarması durumuna kalıtım denir. Kalıtımla beraber,  bir bireydeki karakterlerin bir kısmının veya tamamının nesilden nesile geçişi ve devamlılığı sağlanmış olur.

Fiziksel ve psikolojik karakterlerin ana-babadan, çocuklarına nakledilmesi. Bu karakterler, hatta içgüdü davranışları nesilden nesile kromozomların üzerindeki kalıtım birimleri (genler) tarafından nakledilir. Genetik ilmi, kalıtımın dayandığı fizyolojik ve biyokimyasal temelleri açıklarkalıtım

Mendel’in bitkiler üzerindeki çalışmaları, kalıtımın dayandığı temelleri açıklaması bakımından önemlidir. Mendel Kanunlarının insan genetiği üzerine uygulanmış halinin gösterilmesi 1903 yılında William C. Farabee ve William E.Castle tarafından yapılmıştır. Bu iki araştırmacı bildirilerinin temelini, üç nesildir geçen bir albinizm (akşınlık) vak’ası üzerine oturtmuşlardır. Kalıtım üzerindeki bir diğer önemli çalışma 1908 yılında Archibald Garrod tarafından açıklandı. Garrod, insanlarda rastlanan dört önemli metabolitik hastalık, albinizm, alkaptonüri, sistinüri ve pentosürinin ailevi olup, doğumda mevcut olduğunu bildirdi.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.