Güzel ahlakla ilgili ayet ve hadisler

Güzel ahlakla ilgili 10 ayet ve 10 hadis

güzel ahlak

GÜZEL AHLAK’LA İLGİLİ AYET ve HADİSLER

GÜZEL AHLAK’LA İLGİLİ AYETLER

İyice bilmediğin bir işin üstüne düşme.  17-36

Sabredenlerin alacakları ecir, muhakkak hesapsızdır.  Zümer 10

Afve sarıl, maruf şeyleri emret, cahıillerden yüz çevir.     7-199

O ahiret yurdunu bir yer yüzünde kibir ve fesat peşinde koşmayanlara tahsis ederiz. İyi sonuç mütteki olanlardır.   Kasas  83

Sözünüzü yerine getiriniz, zira verdiğiniz sözden mesuldür.    17- 34

Sözü işitipte en güzeline uyan kullarımı müjdele.  Zümer 17- 18

Bir insanların ana ve babalarına iyilik etmelerini vasiyet ettik.  29- 8

Siz iftirayı kolay sanırsınız, halbuki o, Allah nezdinde büyük günahtır.   Nur 15

Ey iman edenler! Allahtan korkunuz ve doğrulanlarla beraber olunuz.  Tevbe 119

Ey iman edenler! Zandan pek çok kaçının. Zira zannın bazısı vardır ki günahtır.  Hucurat 12

AHLAK’LA İLGİLİ HADİSLER

Bana en sevgili olanınız ve kıyamet gününde mertebesi bana en yakın bulunanızı size haber vereyimmi? Evet ya Rasulallah dediler, Efendimiz, Ahlakı en güzel olanınızdır, buyurdu.

Kul ibadeti az olduğu halde, güzel ahlakıyla ahiretin en yüksek derecelerine ve şerefli mevkilerine ulaşır. Ahlakı kötü olanlarda cehennemin alt tabakasına varırlar.

Yalanlar içinde en büyük yalan, rüyasında görmediği bir şeyi gördüm diye gözlerine yalan isnad etmektir.

Kişi güzel ahlakı ile geceyi ibadetle geçiren ve savaş meydanlarında şiddetli susuzluktan ciğeri yanan kimsenin derecesine ulaşır.

Allah katında kötü ahlaktan daha büyük günah yoktur. Çünkü kötü ahlak sahibi, bir günahtan çıkmadan diğerine düşer.

Herhangi bir kul dünyada diğer bir kulunun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.

Cehennemlikleri size haber vereyimmi? Onlar katı yürekli, malını hayırdan esirgeyen kibirli kimselerdir.

Dört şey sende olduktan sonar dünyadaki kaybından sana zarar gelmez. Emaneti korumak, doğru konuşmak, güzel ahlak ve helal lokma.

Çocuklarınıza hoş muamelede bulunan ve onları güzel terbiye ediniz.

Haya ancak hayır getirir.  Buhari Muslim.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.