Element, Bileşik, Molekül, Karışım, Saf madde nedir

Element, Bileşik, Molekül, Karışım, Saf madde nedir anlamları

Element, Bileşik, Molekül, Karışım, Saf madde

ELEMENTLER :

Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere “element” denir.
Örnekler : Demir, bakır, gümüş, altın, oksijen, hidrojen, iyot ve karbon birer elementtir.

* Farklı cins atomlar içeren maddeler, element olamaz.

BİLEŞİKLER :

Aynı tür atomlardan oluşan maddelere element dendiğini öğrendik. O halde farklı cins atomlardan oluşan maddelere ne ad verilir?

Doğada; tuz, su, sabun, şeker, alkol gibi farklı cins atomlar içeren pek çok madde vardır. Farklı cins atomlardan oluşan saf maddelere “bileşik” denir.

SORU : Aşağıdaki madde modellerinden hangisi bileşik değildir?

MOLEKÜLLER :

Birden fazla atomun bir arada bulunduğu atom gruplarına “molekül” denir.

Moleküller 2’ye ayrılır :
• Element molekülü
• Bileşik molekülü

ELEMENT MOLEKÜLLERİ :

Aynı cins atomlardan oluşan moleküllere “element molekülü” denir.

BİLEŞİK MOLEKÜLLERİ :

Farklı cins atomlardan oluşan moleküllere “bileşik molekülü” denir.

KARIŞIMLAR :

Elementlerin aynı cins atomlardan, bileşiklerin ise farklı cins atomlardan oluştuğunu öğrendik. Peki, hem farklı cins atomlardan hem de farklı cins moleküllerden oluşan maddelere ne ad verilir?

Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddelere “saf madde” denir. Elementler ve bileşikler saf maddelerdir.

Farklı cins atomlardan ve farklı cins moleküllerden oluşan maddelere “karışım” denir. Karışımlar saf olmayan maddelerdir.

KARIŞIM ÇEŞİTLERİ :

HOMOJEN KARIŞIMLAR :

Dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünen karışımlardır. Homojen karışımlara “çözelti” adı verilir.

Örnekler : Tuzlu su, şekerli su, kolonya, hava, metal para vb.

HETEROJEN KARIŞIMLAR :

Her tarafında aynı özelliği göstermeyen karışımlardır.

Örnekler : Çamurlu su, kumlu su, tebeşir tozu katılmış su, ayran, zeytinyağlı su vb.

SAF MADDE NEDİR?
Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelerdir.(Örnek: Su, Zeytin Yağı, Tuz, Oksijen Gazı) Saf maddelerin belirli erime ve kaynama noktaları vardır.

Saf Maddelerin Özellikleri Nelerdir ?
1- Saftırlar.
2- Aynı tür taneciklerden oluşurlar.
3- Belli erime ve kaynama noktaları vardır.
4- Homojendirler.
5- Fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamazlar.
6- Belli koşullarda belli öz kütleye sahiptirler.

yavuzhan

saf madde olması için tek bir elementten oluşması gerekmiyo galiba çünkü bileşikler de saf madde değil mi onlar başka elementlerden oluşuyor?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.