Doktorluk hakkında bilgi

Doktorluk mesleği hakkında bilgi

doktorluk-meslegi

Doktor insan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişiye denir.

Doktorların görevleri : Hastayı muayene bölümüne alır, şikayetlerini sorar, – Steteskopla hastanın sırtını ve göğsünü dinler, tansiyonunu ölçer, – Sağlıklı bebekleri ve erişkinleri hastalıklardan korumak için aşılama hizmetleri düzenler, – Hastanın durumuna göre özel testler veya röntgen incelemesi yaptırır, – Hastaların, yeniden sağlıklarına kavuşmaları için tavsiyelerde bulunur, reçete yazarak alınacak ilaçları belirler. – Aile planlaması konusunda danışmanlık yapar, – Sorumlu olduğu hastane veya tıp servislerini idare eder, – Bulaşıcı hastalıkları önlemek için çalışmalar yapar.

Doktorların kullandığı alet ve malzemeler : Steteskop, – Kalp elektro cihazı, – Dil baskısı, – Otoskop (kulak muayene aleti), – Oftalmoskop (göz muayene aleti), gibi.

Doktorluk mesleğinin gerektirdiği özellikler – Pratisyen hekim olmak isteyenlerin; – Üst düzeyde akademik yeteneğe ve belleğe sahip, – Kimya ve biyoloji konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, – Okumayı seven, meslek yaşamı boyunca tıptaki yenilikleri izleyen, – Dikkatli, sabırlı, gerektiğinde fedakarlıktan kaçınmayan, – Olayları derinliğine araştırma merakı olan, – İnsanlara karşı saygılı, onların duygularını anlayabilen kimseler olmaları gerekir.

Doktorların çalışma ortamı ve koşulları :  Pratisyen hekimler özel ve resmi hastanelerde, dispanserlerde, klinik, muayenehane vb. yerlerde görev yaparlar. Çalışma ortamı genellikle temizdir. Hekimlerin çalışma saatleri düzensizdir. Hafta sonu ve gece nöbetleri vardır. Acil hastalar için günün her saatinde göreve çağrılabilirler.

Doktorların çalışma ve iş bulma olanakları: Pratisyen hekimler sağlık ocaklarında, ana çocuk sağlığı merkezlerinde, verem savaş dispanserlerinde, SSK hastanelerinde, çeşitli kurumların sağlık birimlerinde, devlet hastanelerinin acil servislerinde, özel hastane ve polikliniklerde hekim ve yönetici olarak çalışabildikleri gibi kendi muayenehanelerini de açabilirler.

Doktorluk eğitiminin verildiği yerler, süresi ve içeriği: Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilen üniversitelere bağlı tıp fakültelerinde verilmektedir. Bu fakültelere “Sayısal (SAY)” puan ile girilmektedir. Tıp fakültelerinde eğitim teorik ve uygulamalı olarak 6 yıldır. Birinci yıl içinde Fizik, Kimya gibi fen dersleri, ayrıca bazı tıp fakültelerinde tıbba başlangıç olmak üzere hücrenin yapısı ve görevleriyle ilgili dersler okutulmaktadır. İkinci ve üçüncü sınıflarda İnsan Vücudunun Anatomisi ve Fizyolojisi (yapısı ve işleyişi) ile Hastalıklardan Korunma ve Tedavi dersleri işlenir. Dördüncü ve beşinci sınıflarda hastane içinde hasta başı eğitimleri (klinik stajlar) yapılır. Altıncı sınıftaki tıp öğrencisine “intern” adı verilir. İnternler eğitim hastanesinde bir hekim gibi çalışarak iş başında eğitim görürler.

Doktorluk mesleğinde ilerleme: Pratisyen hekimler  “Tıpta Uzmanlık Sınavı”nda (TUS) başarılı oldukları takdirde Koruyucu Hekimlik, İyileştirici Hekimlik, Laboratuar ve Akademik ana dallarında yer alan uzmanlık dallarından birinde uzmanlaşabilirler.

Doktorların ünvanları:

  • Stajyer: Tıp fakültesi dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerine denir.
  • İntörn: Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerine denir.
  • Pratisyen hekim: Birinci basamak doktorlarıdır. Pratisyen hekim olmak için tıp fakültesi mezunu olmak gerekir. “Dr.” kısaltması ile anılır.
  • Aile hekimi: Tıp fakültesi mezunu olup, aile sağlığı merkezinde çalışan pratisyen hekimdir.
  • Uzman aile hekimi: Tıp fakültesi mezunu olup, TUS’ta başarılı olduktan sonra alınan 3 yıllık uzmanlık eğitimi ile olunur.
  • Uzman doktor: Tıp fakültesi mezunu olup, TUS’ta başarılı olması kaydıyla, seçtiği bölüme göre 4-6 yıllık doktora eğitimini tamamladıktan sonra uzman doktor olunur. “Uzm. Dr.” kısaltması ile anılır.
  • Operatör doktor(Cerrah): Cerrahi tıp bilimleri uzmanına denir. Tıp fakültesi mezunu olup, TUS’ta başarılı olması kaydıyla, ilgili bölüme göre eğitimini tamamladıktan sonra cerrah olunur. “Op. Dr.” kısaltması ile anılır.
  • Psikiyatr: Tıp fakültesi mezunu olup, TUS sınavında başarılı olmak kaydıyla, “Psikiyatri” bölümü seçilerek 4yıl eğitim sonunda psikiyatr olunur. “Psikiyatr Dr.” kısaltması ile anılır.
  • Profesör operatör doktor: “Prof.Op.Dr.” kısaltması ile anılır.

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.