Çocuk Hakları Sözleşmesi

Çocuk Hakları Sözleşmesi Nedir? Çocuk Hakları Sözleşmesi maddeleri hakkında yazı kısa özet bilgiler.

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen sözleşme 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dahil olmak üzere yaklaşık 142 ülke sözleşmeyi imzalamış ya da onay ve katılma yoluyla taraf devlet durumuna gelmiştir. Türkiye, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 2 Ekim 1995’te uygulamaya başlamıştır.Sözleşmeyle çocuk haklarının korunması amaçlanmış ve taraf devletlerin sözleşme maddelerine kesinlikle uymaları gerektiği hükme bağlanmıştır.Çocuk Hakları Sözleşmesi 42 maddedir.

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

Madde 1: 18 yaşına kadar her insan çocuktur.

Madde 2: Hakların hepsi ayrım yapılmaksızın tüm çocuklar için geçerlidir.

Madde 3: Çocukları ilgilendiren bütün girişimlerde “Çocuğun Yüksek Yararı” temel düşüncedir.

Madde 4: Devlet, bu sözleşmede tanınan hakların uygulanması amacıyla tüm imkanları kullanmalıdır.

Madde 5: Devlet, anne babaların çocuğun yeteneklerinin geliştirilmesi yönünde uygun biçimde yönlendiricilik yapma hak ve sorumluluğuna saygı gösterir.

Madde 6: Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir. Devlet, yaşama hakkını güvence altına almak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Madde 7: Çocuk, doğuştan itibaren bir isim alma, vatandaşlık edinme, anne-babasını tanıyıp bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahiptir.

Madde 8: Devlet, çocuğun tabiiyetine, isim ve aile bağlarına saygı göstermek ve bunları korumakla yükümlüdür.

Madde 9: Çocuk kendi anne babasıyla yaşama hakkına sahiptir; herhangi bir ayrılık durumunda ayrıldığı kişilerle temas çocuğun hakkıdır.

Madde 10: Ayrı ülkelerde yaşayan anne baba ve çocukların birlikte yaşamaları için her türlü kolaylık gösterilir.

Madde 11: Devlet, çocukların ülke dışına kaçırılıp, alıkonulması ile mücadele için önlemler alır.

Madde 12: Her çocuk kendisini ilgilendiren herhangi bir konu ya da işlem sırasında, görüşlerini serbestçe ifade etme, görüşlerinin dikkate alınmasını isteme ve katılma hakkına sahiptir.

Madde 13: Çocuk, isteklerini ve düşüncelerini seçtiği bir yolla özgürce açıklama hakkına sahiptir.

Madde 14: Devlet, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlüğü haklarına, anne babanın uygun yol göstericiliğine bağlı olarak saygı gösterir.

Madde 15: Çocuklar, başkalarıyla bir araya gelme, dernek kurma ve kurulu derneklere katılma hakkına sahiptirler.

Madde 16: Çocuklar onurlu ve saygın birer insandır. Hiç kimse onların onurlarını kıramaz, onları küçük düşüremez. Yaşadığı konut ve kurumdaki özel yaşantısına karışamaz.

Madde 17: Devlet, çocuğun toplumsal, ruhsal, ahlaki, bedensel ve zihinsel gelişimi için ulusal ve uluslararası her türlü kaynaktan bilgi ve belge edinmesini ve bunları yaymasını destekler. Çocuğun bir azınlık gruba ya da yerli bir halka üye oluşundan doğan dil gereksinimlerinin karşılanması için kitle iletişim araçlarını teşvik eder. (**)

Madde 18: Devlet, çocuğun yetiştirilmesinden sorumlu olanlara gerekli desteği verir.

Madde 19: Çocuğun yetiştirilmesinden sorumlu olanlar, haklarını çocuklara zarar verecek şekilde kullanmazlar.

Madde 20: Devlet, uygun aile ortamından yoksun çocuğu özel olarak korumak ve bu amaçla çocuğun kültürel kimliğine saygı gösterecek uygun çözümler bularak bakımını sağlamakla yükümlüdür.

Madde 21: Çocuğun evlat edinilmesi, çocuğun yüksek yararı göz önüne alınarak gerçekleştirilir.

Madde 22: Devlet, mülteci çocuklara özel koruma ve yardım sağlamakla yükümlüdür.

Madde 23: Engelli çocuklar, devlet tarafından özel olarak korunurlar, kendilerine yeten birer insan olmaları için bakımları, eğitimleri ve iş bulmaları sağlanır.

Madde 24: Devlet, her çocuğun sağlığını güvence altına almakla yükümlüdür.

Madde 25: Devlet, çocuklarla ilgili her türlü kurumun çocuk haklarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi ile yükümlüdür.

Madde 26: Her çocuk, sosyal sigorta dahil, sağlık, bakım ve eğitim imkanlarından yararlanma hakkına sahiptir.

Madde 27: Her çocuk, fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişmesi açısından yeterli yaşam standardına ulaşma hakkına sahiptir. Çocuğun yeterli yaşam standardına sahip olmasını sağlamak, en başta anne babaların sorumluluğudur. Devlet, gerekirse anne babalara maddi yardımı da kapsayan her türlü imkanı sağlamakla yükümlüdür.

Madde 28: Çocuk, eğitim hakkına sahiptir. Devletin görevi, ilköğretimin zorunlu ve parasız olmasını sağlamak, her çocuğu yararlanabileceği çeşitli orta ve yüksek eğitim imkanlarına kavuşturmaktır. Okul disiplini, çocuğun haklarına ve saygınlığına uyumlu olmalıdır.

Madde 29: Her çocuk, cinsler, dinler, ırklar ve etnik kökenler arası eşitlik, barış ve hoşgörü anlayışı ile insan haklarına ve temel özgürlüklere, farklı kültür ve değerlere saygılı bir eğitim görme hakkına sahiptir. (**)

Madde 30: Bir azınlık grubuna ya da yerel halka üye bir çocuk, bu topluluğun üyeleri ile birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ile kendi dilini kullanma hakkına sahiptir. (**)

Madde 31: Çocuk, dinlenme, boş zaman değerlendirme, oyun oynama, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkına sahiptir.

Madde 32: Çocuk, sağlığına, eğitimine ve gelişmesine zarar verecek her türlü işe karşı korunma hakkına sahiptir. Devlet, işe kabul için yaş sınırı tespit etmek ve uygun çalışma koşullarını düzenlemek zorundadır.

Madde 33: Devlet, çocukları; bağımlılık yaratan zararlı maddelerin kullanımından, üretimine ve kaçakçılığına alet olmaktan korumalıdır.

Madde 34: Devlet, fuhuş ve pornografi dahil, cinsel sömürü ve kötüye kullanımdan korumakla ve bu amaçla gereken her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

Madde 35: Çocukların satışa, kaçırmaya ve fuhuşa konu olmalarını önlemek üzere her tür çabayı göstermek devletin görevidir.

Madde 36: Taraf devletler, çocuğu esenliğine zarar verebilecek başka her türlü sömürüye karşı korurlar.

Madde 37: Hiçbir çocuk, işkenceye, zalimce davranışlara ya da cezaya, yasa dışı tutuklamaya tabi tutulamayacak ve keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılamayacaktır.

Madde 38: Devlet, 15 yaşından küçük hiçbir çocuğu askere alamaz ve çocukların savaştan korunmaları için her türlü önlemi alır.

Madde 39: Devlet; ihmal, sömürü, işkence, her türlü zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele, ceza uygulaması ya da savaş nedeniyle mağdur olan çocukların sağlıklarına yeniden kavuşturulmaları ve toplumla bütünleşmelerini sağlama amacı ile uygun önlemler almakla yükümlüdür.

Madde 40: Ceza yasasını ihlal ettiği öne sürülen ve bu nedenle suçlanan ya da yasayı ihlal ettiği kabul edilen her çocuk saygınlık ve değer anlayışını geliştiren, yaş durumunu gözeten ve toplumla yeniden bütünleşmesini hedefleyen tarzda muamele görme hakkına sahiptir. Devlet, çocuğa temel güvencelerin yanı sıra, kendini savunması için her türlü yardımı ve konunun adil bir duruşma ile gecikmeksizin karara bağlanmasını sağlayacaktır.

Madde 41: Eğer devletin yürürlükteki yasa hükümleri, çocuk haklarının gerçekleştirilmesi bakımından bu sözleşmede yer alanlardan daha üstün standartlara sahipse, o hükümler geçerli olacaktır.

Madde 42: Devletin bu sözleşmede yer alan hakların, uygun ve etkili araçlarla yetişkinler ve çocuklar tarafından yaygın biçimde bilinmesini sağlama yükümlülüğü vardır.

87 Yorumlar

Yorum Yaz
 1. bence cok quzel

  1. süper hem kısa hem güzel çok teşekkürler admin

 2. hey özellikle ortaokullular 😀 türkçe ödevi burada hazır 😀

  1. hey gençlik burda ödev var.

 3. tam aradığım ödev teşekkürler

  1. Rica ederim başarılar.

 4. teşekkürler

 5. süper olmuş çok saol

 6. Gerçekten harika bir site tebrikler bu arada ödev için yardımcı oldunuz biras uzun ama olsun sagalun 🙂

  1. Başarılar sizde sağolun.

   1. evet bencede 🙂

 7. orta okullar için çok iyi bence özellikle sosyal bilgiler 🙂 😉

  1. süper ödevimi buldum

  2. bencede süper yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 8. süper olmuş 🙂 tam sosyal ödevi

 9. Mükemmel birşey tam sosyal ödevi

 10. veeeee türkçe ödevi burda biter THE END

 11. sosyal ödevi bitti kankalar facebook’a

 12. yhaa bazı maddeler uzun oyüzden kısaları yazdım ve sosyal ödevini tamamlamış oldum tşkkrler

 13. vallahi çok uzn omuş biraz sonnlar

 14. teşekkür ederim hacııı

 15. super ama cok uzun anlayın ödev var sos 4. snıf 🙁 🙂 =)

 16. ne kadar uzun bir bilgi arkadaşlar teşekkürler herkese

 17. abi harika diorum o kadar

 18. arkadaşlar herkese gorusuruz odev bitti admin iyi iş bravooooo 1 saatlik ödev 2 dakkaya düştü hadi iyi dersler :):):):):):?

 19. gitmeden once bu sayfanın çıktısını aldım okulda ezberliyceeem 🙂 🙂 🙂 🙂

 20. çok uzun ama

  1. yapıcak birşey yok size çocuklara çok hak vermişler 🙂

 21. coooook güzel admin imam hatip için güzel bi soru:) :9

 22. Saolun sosyal odevi bitti 😀 THE END Son 😀

 23. mükemmelllllllllllll

 24. kısa bilgi yazdım baya kısa çıktı 🙂

 25. sosyal performansından 100 aldım

  1. :D:D:D:D:D:D:D herkes 4 ve ya 3 aldılar

 26. tşk çok yardımcı oldunuz türkçe ödeviydi anlarsın artık :)))

 27. çok saolun bende uzun uzun nasıl yapacağımı düşünüyordum kısalttığınız için bi ayrı teşekkürler tüm arkadaşlarıma önericem inşallah daha fazla bilgi paylaşırsınız

 28. ayyy çok saolun bende nasıl yapcağımı düşünüyodum

 29. Çok saolun benimde türkçe ödevimdi.Her sitede aradım burada buldum çk tşkkürler:)

 30. çok uzun olmuş ya kısa yokmuydu

 31. ödevime yardım ettiniz teşekkürler…

 32. kısaltılmış bıcımı bıle cok yorucu cocuklar bunları yazarken dıgerlerını unutuyolar bıle bu bıcımde verılse keske butun odevler.

 33. türkçe odevim için çok güzel

 34. çok teşekkür tüm emeği geçen arkadaşlara

 35. ÇOK GÜZEL BİR SİTE ÇOK İŞİME YARADI İNŞALLAH ÖĞRETMENİM BEĞENİR. 😀

 36. saolun ama isime fazla aramadı ama tesekkurler col saolun

  1. ben odevimi bitirdimyaa sız ona bakın

 37. 🙂 süper miş ya işe yarar

 38. çok teşekkürler kim yaptıysa bu siteyi çok başarılı bir site ♥

 39. valla çok yardımcı oldunuz siz olmasaydınız sıfır türkçeden çok sağolun

 40. çok beğendim çok güzel

 41. çok GÜzELLLLLLL

 42. çok begendim

 43. çok güzel ödevime yardım etinnnnn

 44. ÖDEVİME ÇOK YARDIMCI OLDUNUZ TŞKR

 45. Keşke bazı büyükler bunu uygulasa

 46. her anne baba bu kurallara uysa hayat ne güzel olurduu 14 yaşındayım tek başıma kız arkadaşlarımla gezemiyorum işleri gelince büyük işleri gelince küçük oluyorum yeter artık

  1. her insan 18 yaşına kadar çocuk

 47. evet bencede çok güzel 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 😀 😀

  1. emir yanlış düşünüyorsun

 48. sağolun ödevim için çok işime yaradı

 49. teşekkür ederim interneti kurana bize çok yardımcı oldu <3 <3 🙂 🙂 😉 😉 (^^^) (^^^)

 50. her anne baba böyle güzel hayat olurdu

 51. Adminler Bunları Kısaltabilrimisiniz ? Ama Yİnede İyi

 52. bana yorumları lazım

 53. beyendim teşekürler yardımcı oldunuz için

 54. Performans Gorevimin iÇİN BakmistIM İNSALLAH gUZEL oLUR

 55. Hayatımı kurtardın…

 56. 42 çok olmuş ama performans ödevime yardımcı oldunuz teşekkürler

 57. 42 biraz çok olmuş ama performans ödevime yardımcı oldunuz teşekkürler

 58. Teşekkürler

 59. teşekürler

 60. ÇOK GÜZL OLMŞ 🙂 ÖDEVİMDE ÇOK GÜZL OLDU 🙂 BUNUN İÇİN SİZE ÇOK TŞK EDERİM 🙂

 61. kızım 7,6 yaşında ödevini yapmada yardımcı oldu teşekürler

 62. Harika bir ödev cevabı bulamam demiştim ama buldum

 63. Başka bir siteden yararlandığım için buradaki yazanlardan yararlanamadım. Keşke daha önce tanısaydım. Ve bana göre site güzel.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.