Cebirsel ifadelerin tarihi, Cebir kullanım amacı, cebirin ortaya çıkma nedeni ve faydaları

Cebirsel ifadelerin tarihi, Cebir kullanım amacı, cebirin ortaya çıkma nedeni ve faydaları

cebir-cebirsel-ifadeler

Cebir yapı, bağlantı ve miktar üzerine uğraşan bir matematik dalıdır. Bilinmeyen değerlerin, işaret ve harflerle sembolize edilerek kurulan denklemlerle bulunması (yada bilinmeyenlerin arasındaki bağlantının bulunması) esasına dayanır. Cebir temellerini El Harezmiden alır. Cebir ardı Harezminin El Kitabül-Muhtasar fi Hısabil – Cebri ve l-Mukabele adlı eserinden gelmektedir. Bu eser aynı zamanda doğu ve batının ilk cebir kitabı olma özelliğini taşımaktadır. El Harezmi den bu yana cebir çok değişmiştir. Cebir bilim dalı, aritmetiğin çözemediği pek çok problemi çözebilmektedir.

Cebirsel ifadelerin tarihi

Cebir ile ilgili en eski bilgiler M.Ö. 1700-1600 den kalan eski Mısır papirüsleri üzerinde yazılmış olarak bulunmuştur. Kullanımı bazı basit denklemlerin çözümlerinden ibaret olduğu ortaya çıkmıştır. Sonradan eski Yunan matematikçileri cebir ile geometriyi ortak kullanmışlardır.Euclid (M.Ö. 300) ve ilk olarak cebirsel semboller kullanan Diophanteus (M.Ö. 275) xy = k2 , x+y = a , x2 – y2 = a2 biçimindeki denklemlerin çözümlerini aramışlardır. Eski zamanlarda Çinliler ve Hintliler de denklem çözmeyi biliyorlardı; Brahmagupta (M.S.628) , Mahavira (M.S. 850), Bhaskara (M.S. 1150) cebirsel yöntemlerle bir çok problemi çözmüşlerdir.İslam matematikçileri arasında Mohammed ibn Musa al-KhoWarizmi (M.S. 825) ve al-Karkhi (M.S. 1100) en ünlüleridir. Özellikle, al-KhoWarizmi nin cebri avrupalılar üzerinde büyük etki göstermiştir. Avrupa da ilk olarak,İtalya da cebir öğrenilmeye başlamıştır.Özellikle , ikinci ve üçüncü derece denklemlerin çözülmesine çalışılmıştır.Avrupada cebir ile uğraşan en eski matematikçiler Tataglia (1535) , Cardan (1545) , Ferrari (1540), Vieta (1590), Harriot (1600) , Descartes (1637) ve Wallis (1655) dir.Daha sonra,cebir Avrupalı matematikçiler tarafından geliştirilmiştir.Ruffini (1803), Abel (1824), Galois (1831) 19-uncu yüzyılın başındaki en önemli matematikçilerdir.

Cebirin kullanım amacı

Cebir, matematiğin temelidir. Matematikteki denklemleri, eşitlik ve eşitsizlikleri, sayı özelliklerini içine alır. Bu bakımdan cebir, Fen Bilimleri ve Mühendislikte yoğun olarak kullanılır ancak son yıllarda sosyal bilimlerde de istatistiksel çalışmalarda kullanılmaktadır! Yani özetle cebir mantığın temeli, mantık da bütün bilimlerin temelidir

Cebirin ortaya çıkma nedenleri

Cebir ortaya çıkışının nedeni bilinmeyenler karşısında harfler ve semboller kullanılarak bilinmeyene ulaşmak isteğindendir. Cebir sayesinde bilinmeyene verilen harflerle sonuca ulaşılmış ve birçok matematiksel cevapsız sorulara cevap bulunmuştur. Özellikle de aritmatiğin cevapsız kalan sorularına karşı cebir sayesinde ulaşılmıştır.
Cebir de kullanılan semboller bugün matematikte bilinmeyen rakamlarda kullandığımız x,y z gibi harflerle nitelendirilmiştir. X harfi Arapça’da bilinmeyen yani “şey” anlamı taşır. Bundan dolayı x sembolü bilinmeyen rakam anlamında kullanılan en önemli simge haline geldi.
Cebir’in bulunmasıyla birlikte birçok bilim dalına da yol gösterici olmuştur. Geometri, matematik, tıp, bilgisayar programcılığı gibi alanlarda cebirden faydalanılmıştır.
Ayrıca İslam dünyasının o dönemlerinde bazı hesaplamalarında da cebirden faydalanmışlardır. Takvim hesaplama, arazi ölçümleri, pratik ölçü işlemleri ve günlük yaşamda kullanılan pratik hesaplarda cebirden faydalanmışlardır.
Bugün matematikte kullandığımız denklemlerde de cebir kullanılmıştır. Örneğin; bazı denklem sorularında bilinmeyeni bulmak için kullanılan harfler ve değerlerle bilinmeyene ulaşılır. x-y=5 y=7 olduğunu biliyorsak x bilinmeyenine ulaşma imkanımız olmaktadır.
Batılı birçok bilim adamı Harezmi’nin bulduğu Cebir biliminden faydalanmıştır. Hatta bazı formüllerini Harezmi’den faydalanarak bulmuşlar ve kendilerine mal etmişlerdir. Batılı bilim adamları Harezmi’nin Cebir kitabından sayesinde kendi cebir kitaplarını yazmışlardır. Bunlardan ilki Batıda ilk defa yayınlanmış on beşinci yüzyıl İtalyan matematikçisi Luca Pocioli’nin Summade Arithmetica adlı eseridir.
Günümüzde gelinceye kadar da cebir oldukça geliştirilmiştir. Teknolojik gelişimler de kullanılan cebir hayatımızı kolaylaştıran sistem olarak yer almaktadır. Zamanla da gelecek yıllarda cebir bilim adamlarımız sayesinde gelişim gösterecektir.

Cebirin faydaları

Matematik, Astronomi, Bilgisayar Programcılığı ve Tıpta cebir kullanılır.
İslamiyetin başlangıç yıllarında; dini günlerin tespiti, namaz vakitlerinin belirlenmesi, takvim hazırlanması gibi problemlerle uğraşılmış olunduğu, o devir İslam matematikçilerinin, arazi ölçüleri, veraset hesapları, yükseklik tayini ve günlük yaşantı için gerekli pratik ölçme ve hesaplamalar hakkında bazı çalışmalarında cebirden faydalanmışlardır.

Cebir’in matematik bilimine sağladığı kolaylıklar
Cebir, bilinmeyen coklukların, matematik sembolleri ile formule edilerek kurulandenklikler yardımı ile ifadesi ve bu denkliklerin çözülmesini konu alır. Cebir bilim dalı, aritmetiğin çözemediği pek çok problemi çözebilmektedir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.