Kategori: Edebiyat

Türkçe Edebiyat hakkında kısa özet bilgiler

Öğrencinin öğretmenine karşı görev ve sorumlulukları

Öğrencinin öğretmenine karşı görev ve sorumlulukları nelerdir ? Öğrencinin öğretmenine karşı sorumlulukları. 1-Öğrenci kendisine, öğretmen ve arkadaşlarına karşı saygılı olmalıdır. 2-Bilgili, kültürlü, dürüst, nazik, sorumluluk sahibi ve çağdaş bir öğrenci olmalıdır. 3-Öğrenci hak ve sorumluluklarını bilmeli, bunlara uymalıdır. 4-Öğrenci derse hazır ve zamanında gelmeli, devamsızlık yapmamalıdır. 5-Okulda gerekli olmayan ve okul düzenini bozacak eşyalar okula […]

Destan Nedir ?

Destan nedir Destan çeşitleri nelerdir ?Kaç çeşit destan vardır ? Destan Nedir? Destan milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış tarihî toplumsal (savaş, göç, istilâ gibi) veya doğal (yangın, salgın hastalık, sel, deprem gibi) olayların anlatıldığı, hayal unsurlarıyla süslenmiş uzun manzum eserlerdir. Destanlar, Araplar’da “esatır. “, Batı’da “myth” olarak adlandırılır. Destanlar ikiye ayrılır: Yapay destanlar Doğal destanlar […]

Çekimli Fiil ve kip nedir ?

Çekimli Fiil nedir ? Türkçe’de çekimli fiiller , Kip nedir kipler Çekimli Fiil Mastar halinde bulunan fiile yapım ekleri getirilerek yani zaman ve sahış ekleri getirilerek fiili başka kalıplara sokmaya denir. Çekimli fiil, kip halindeki bir fiilin herhangi bir şahıs ekiyle ifade edilmiş halidir: Gör+dü+m (bilinen geçmiş zaman, 1. tekil şahıs) Çekimli bir fiilde sırayla […]

İstiklal marşının yazılma sebebi nedir ?

İstiklal marşı hangi şartlarda yazılmıştır istiklal marşının yazılma sebebi nedir ? Türkiye de, ulusal marş yazılması önerisi, önce 1920 yılında İsmet Paşa dan (İnönü) geldi. Maarif Vekaletinde bu öneriyi dikkate alarak bir yarışma düzenledi. O günlerde Türk Kurtuluş savaşı en heyecanlı günlerini yaşıyordu; toplumda ulusal bilinci pekiştirecek, ulusçuluk duygusunu daha da canlı kılacak bir marşa […]

KPSS Türkçe yazım kuralları ders notları

Türkçe yazım kuralları bağlaçların kullanımı kısa özet bilgiler YAZIM(İMLA) KURALLARI 1) “ki” bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı:   Türkçede  üç çeşit “ki” vardır:Bağlaç olan“ki”,sıfat yapan  “–ki” ve zamir olan(ilgi zamiri) “–ki” dir.Bağlaç olan “ki” daima ayrı yazılır.Sıfat yapan “–ki” ve zamir olan “-ki” eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. Dilimizdeki bu üç farklı “-ki”yi birbiriyle karıştırmamak için […]

Davulcu manileri, Davul ile ilgili atasözleri

Davulcu manileri, Davul ile ilgili atasözleri ve anlamları Davulcu manileri Duvardan kedi atladı, Bekçinin ödü patladı. Merak etme bekçi baba Bey kesesini yokladı. *** Bekçiniz kapıya geldi, Cümlenize selam verdi. Darılmayın iki gözüm, Bahşişin almaya geldi. *** Yün yatakta yatarız, Yapma çiçek satarız, Biraz bekle davulcu, Şimdi bahşiş atarız. *** Yeni cami direk ister Bunu […]

Korku ve heyecan ile ilgili atasözleri

Korku ve heyecan ile ilgili atasözleri Heyecan: İnsanlar olaylar karşısındaki yaşadıkları şaşkınlık ve sevinç için yaşadıkları duygudur. Korku: Korkular bilinçaltı zihnimizin, bizi korumak amacıyla bize yaşattığı duygulardır. 1-Bir korkak bin orduyu bozar. 2-Korkunun ecele faydası yoktur. 3-Kork Allah’tan korkmayandan. 4-Ölmüş eşek kurttan korkmaz. 5-Sen işten korkma iş senden korksun. 6-Serçeden korkan darı ekmez. 7-Korkulu rüya […]

Rubai nedir ? Rubainin özellikleri nelerdir ?

Rubai nedir ? Rubainin özellikleri nelerdir ? Rubai nedir? Rubai, kendine özgü bir ölçüsü olan, 4 dizelik ( mısralık ) bir divan edebiyatı nazım biçimidir. Tam bir anlam ifade eden, kendine özgü bir ölçüsü olan, dört dizelik bir nazım biçimidir. Rubailerde birinci, ikinci, dördüncü dizeler uyaklı, üçüncü dize ise serbesttir. İki beyitlik kıtalar biçiminde yazılmış […]

İstiklal Marşının Kıta Kıta Açıklaması

İstiklal Marşının Kıta Kıta Anlamı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak! İstiklal bağımsızlık demektir. Bayrak da bir milletin bağımsızlığının sembolüdür. Şair Türk milletine sesleniyor. Onun korkmaması gerektiğini söyleyerek, Türk milletinin hangi zor şartlar altında olursa olsun […]

Daha Senden Gayrı Aşık Mı Yoktur Türküsü hikayesi

Sivas Yöresi Aşık Ruhsati Daha Senden Gayrı Aşık Mı Yoktur ( Deli Gönül ) Türküsü hikayesi şaiirı yazanı Aşık Ruhsati Ruhsâtî badeli bir âşık olmasına rağmen bağlama ya da başka herhangi bir enstrüman çalmamaktadır. Badeli âşıklarda herhangi bir müzik aleti çalma koşulu yoktur. Rivayet olur ki onlar bir gece rüyalarında pirlerinin elinden bir kadeh içerisinde […]